Naše Mise

Lidé bez domova jsou jednou z nejohroženějších sociálních skupin – čelí nejen extrémně těžkým životním podmínkám, ale i sociálnímu vyloučení a izolaci, které téměř znemožňují jejich reintegraci do společnosti. Jejich problémy jsou pro většinu z nás natolik nepředstavitelné a nestravitelné, že je odmítáme brát na vědomí. Jsou to neviditelní lidé, kteří žijí přímo před našima očima – na ulicích. Cílem našeho projektu je tyto lidi a jejich svět zviditelnit. Jednak se snažíme odbourat předsudky společnosti o této sociální skupině, jednak chceme pomoci lidem bez domova dostat se z nepříznivé situace dlouhodobě. Nejde ale o charitu – jsme přesvědčeni, že velká část bezdomovců je schopna pracovat tvrdě a kvalitně, pokud je dostatečně podporována a motivována. Proto naší vizí je spojit svět bezdomovců s tvrdou prací a s co nejkvalitnějšími službami – silný kontrast mezi dvěma prostředími může lidem pomoci pochopit, že naše světy jsou blíž, než si myslíme, a může odbourat zeď, která tyto světy dělí.

Naše platforma

Pro uskutečnění těchto cílů jsme vymysleli platformu, která je jednak univerzálním katalyzátorem nových vztahů, jednak každodenní rutinou příjemné společenské interakce – mobilní kavárnu ve formě trojkolky, na způsob cyklozmrzlinářů minulosti.

Role bezdomovce

Role bezdomovce ale nekončí u prodeje kávy – chceme vytvořit skupinu lidí, kteří cítí odpovědnost jak za projekt, tak za ostatní osoby v nouzi. Je důležité, aby člověk v průběhu reintegrace postupně získal pocit, že je schopen dostat se z nepříznivé situace vlastní sílou a stejně tak je schopen poskytnout pomoc jiným. Proto se jeho mzda bude skládat ze dvou částí – první část dostane do rukou a může s ní libovolně nakládat, zatímco druhá část bude tvořit jeho „spoření“, které zůstane u organizace a bude sloužit dlouhodobým cílům – v první řadě na zajištění práce další osobě v nouzi (tj. koupi dalšího kola a vybavení,školení apod.), později na zajištění bydlení (viz podrobný popis finančního plánu).

Kdo že jsme?

Za nápadem jsme byli původně dva: Zsófia, studentka práva, a Karel, doktorand v oboru ekonomické geografie. Zsófiu vždy zajímala oblast lidských práv, pracovala jako dobrovolnice v Lize lidských práv, v organizaci FairArt a zabývala se právy národnostních menšin na Slovensku. O problematiku lidí bez domova se začala zajímat po tom, co se setkala s aktivisty webových stránek Homeless of Budapest a účastnila se některých akcí Armády spásy. Karel se dlouhodobě zabývá problematikou národnostních a etnických menšin a díky jeho kreativnímu přístupu a kontaktům jsme se dostali od pouhého nápadu k realizačnímu plánu.

NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI

Dovolte nám, abychom se představili
Zsófia Folková

Zsófia Folková

KOORDINÁTORKA

(26)

Je původem z hraničního městečka Štúrovo (Párkány) na jihu Slovenska. Po gymnaziálních studiích v Budapešti se rozhodla pokračovat ve studiu na Univerzitě Karlově v Praze, kde studuje právo. Pracovala jako dobrovolnice v Studentském kroužku Endre Adyho, v Lize lidských práv, v organizaci FairArt a jako stážistka v budapešťské advokátní kanceláři Réti, Antall a spol. S Františkem Kusym se podílí na vytváření kulturního portálu www.magyarbohemia.cz

Karel Hostomský

Karel Hostomský

HR

(29)

Pochází ze smíšené maďarsko-české rodiny, vyrůstal na jihu Slovenska, po gymnáziu v Komárně pokračuje ve studiích na UK v Praze, kde dokončuje doktorské studium v oboru ekonomická geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V minulosti byl aktivním členem a předsedou Studentského kroužku Endre Adyho, který sdružuje maďarské studenty pražských vysokých škol.